جویدن ناخن ها عادتی است که ترک کردنش چندان ساده نیست. عادتی که در کودکی یا نوجوانی به آن دچار می شویم و زمانی به فکر ترک آن می افتیم که به زشتی ناخن هایمان پی می بریم. مهمترین دلیلی که باعث می شود ناخن هایمان را بجویم قرار گرفتن در شرایط پر استرس است.
ریزش مو دلایل مختلفی دارد، شامل رژیم غذایی، کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، داروها، استرس، آلودگی و ژنتیک. یک سوم جمعیت جهان از ریزش مو رنج می برند و هزاران نفر از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.