غبغب معمولا نتیجه طبیعی بالا رفتن سن و یا افزایش وزن است. اگر نسبت به برجستگی زیر چانه خود حس خوبی ندارید و قصد در از بین بردنش دارید، راه کار های متفاوتی برای این منظور می توانید در پیش بگیرید. تغییر آرایش موها، تمرینات چانه و تصحیح وضعیت بدنی تغییرات ساده ای هستند که می توانید از همین حالا انجام دهید.