ساخت استودیوی ضبط صدا امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی با هزینه ای بسیار کمتر نسبت به گذشته امکان پذیر است. می توانید با هر بودجه ای و با توجه به امکانات و نوع پروژه ی که در دست دارید یک استودیوی کوچک خانگی راه اندازی کنید. ممکن است تنها قصد داشته باشید بر روی ویدیو های خود صداگذاری کنید یا اینکه بخواهید ایده های موسیقیایی خود را ضبط کنید.