حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

2051

مقالات برتر

118

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

33242

تعداد مقالات: 155
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.