حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

1757

مقالات برتر

121

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

34006

تعداد مقالات: 158
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.