حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

4265

مقالات برتر

139

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

39420

تعداد مقالات: 176
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.