از آنجایی که به باور عموم سفید شدن موها یکی از نشانه های پیری است، کاملا قابل درک است که بخواهید از سپیدی موها جلوگیری کنید. بر اساس مطالعات انجام شده، افراد سفیدپوست در میانه 30 سالگی، افراد زرد پوست در اواخر 30 سالگی و افراد سیاه پوست در میانه 40 سالگی موهایشان شروع به سفید شدن می کند.
جویدن ناخن ها عادتی است که ترک کردنش چندان ساده نیست. عادتی که در کودکی یا نوجوانی به آن دچار می شویم و زمانی به فکر ترک آن می افتیم که به زشتی ناخن هایمان پی می بریم. مهمترین دلیلی که باعث می شود ناخن هایمان را بجویم قرار گرفتن در شرایط پر استرس است.
ریزش مو دلایل مختلفی دارد، شامل رژیم غذایی، کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، داروها، استرس، آلودگی و ژنتیک. یک سوم جمعیت جهان از ریزش مو رنج می برند و هزاران نفر از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.