چگونه آب شور را به آب شرب (قابل نوشیدن) بدل کنیم؟

Hossein Ghahramani's picture
گردآوری و ترجمه
حسین قهرمانی

انسان می تواند بدون غذا، دو تا سه هفته دوام بیاورد اما بدون آب در دمای معمولی بیش از 100 ساعت یا 4 روز دوام نخواهد آورد. از آنجایی که انسان قادر به نوشیدن آب شور نیست، در مواقعی که آب شیرین در دسترس نیست تنها چاره برای زنده ماندن نمکزدایی آب دریااست. نمکزدایی فرایندی است که نمک را از آب دریا خارج می کند. اگر تمام آنچیزی که در اختیار دارید آب شور است نگران نباشید و با استفاده از گام های زیر این آب شور را به آب قابل نوشیدن تبدیل کنید.

گام های مقاله
1
یک قابلمه را روی اجاق بگذاید و درست در مرکز آن یک لیوان خالی قرار دهید.
2
به آرامی مقداری آب شور درون قابلمه بریزید.

قابلمه را زیادی پر نکنید تنها کافی است تا قبل از دهانه لیوان آب بریزید و مطمئن شوید که هنگام جوشیدن آب شور به درون لیوان نمی ریزد.

3
در قابلمه را به صورت پشت و رو، روی قابلمه قرار دهید به طوری که در قابلمه درست روبروی دهانه لیوان قرار بگیرد.
4
زیر اجاق را روشن کنید تا آب به آرامی بجوشد. اگر آب حاصل از جوشش زیادی قل بزند ممکن است آب شور به درون لیوان بریزد.
5
بخار آب پس از برخورد با درب قابلمه به صورت قطرات خالص آب به سمت لیوان هدایت می شود.

همینطور که آب می جوشد تولید بخار می کند و این بخار آب با برخورد به درب قابلمه دوباره به صورت قطره های کوچک آب در می آید و دقیقا به داخل لیوان هدایت می شود. همانطور که می دانید وقتی آب می جوشد، ناخالصی ها را جا می گذارد و به بخار خالص آب تبدیل می شود.(این مرحله تقریبا 20 دقیقه یا بیشتر زمان می برد)

6
قبل از نوشیدن آب کمی صبر کنید تا هم آب و هم لیوان خنک شوند.
نکته ها: 
  • برای اینکه عملیات میعان بهتر و سریعتر صورت گیرد می توانید دمای در قابلمه را پایین بیاورید و آن را خنک نگه دارید. برای اینکار می توانید از آب شور خنک برای پایین آوردن دمای در ظرف استفاده کنید یا در قابلمه را وقتی که خیلی گرم شد با یک درب خنک تعویض کنید. همچنین در صورت امکان می توانید چند قالب یخ روی در ظرف قرار دهید.

  • برای ایمنی بیشتر، اجازه دهید که بخار آب کمی از ظرف خارج شود.

منابع

دیدگاه

0

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه خود، وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید