چگونه به دیگران بگوییم "نه"؟

Hossein Ghahramani's picture
گردآوری و ترجمه
حسین قهرمانی

گفتن یک "نه" ساده گاهی خیلی سخت می شود. ما انسان ها معمولا دوست داریم که به یکدیگر کمک کنیم و رد کردن درخواست یک دوست و حتی یک غریبه برایمان سخت است و مجبور به پذیرفتن خواسته دیگران می شویم در حالی که واقعا وقت، انرژی یا توان انجام آن را نداریم. اما در چنین شرایطی چگونه می توان به بهترین نحو ممکن و خیلی محترمانه "نه" گفت؟ خیالتان راحت باشد چون ما هیچگاه به شما "نه" نخواهیم گفت؛ برای آگاهی از چگونگی پاسخ دادن به این پرسش ادامه مطلب را بخوانید.

گام های مقاله
1
به خاطر داشته باشید که وقت شما به اندازه وقت دیگران مهم و ارزشمند است.

ممکن است خودتان گرفتاری یا کاری داشته باشید که باید انجامش دهید. هنگام پاسخ به درخواست دیگران این مسئله را در نظر بگیرید.

2
درخواست آنها را به طور کامل بشنوید.

هنگامی که شخصی از شما درخواستی دارد و یا چیزی می خواهد، چه درست و چه نادرست، این حق را دارند که درخواستشان حداقل شنیده شود. بدون آنکه بخواهید صحبت های آنها را قطع کنید یا در میانه راه بگویید "نه"، به تمام صحبت های آنها به طور کامل گوش بدهید. گوش دادن به آنها این فرصت را به شما می دهد تا درخواستشان را مورد بررسی قرار دهید و جواب درستی بدهید. ممکن است آنها درپایان صحبت هایشان درخواست دیگری مطرح کنند یا منظوزشان به کل چیز دیگری باشد.

3
لبخند بزنید.

حتی اگر رو در رو با آنها صحبت نمی کنید باز هم بهتر است هنگام صحبت کردن با آنها و پاسخ دادن لبخند بزنید. لبخند زدن روی لحن شما و نحوه بیان شما تاثیر می گذراد و باعث می شود شخص مقابل در برابر پاسخ شما موضع نگیرد و شرایط را بهتر درک کند.
 

4
پیش از آنکه پاسخی بدهید بهتر است فکر کنید.

اگر این درخواست از طرف اعضای خانواده، دوست و شخصی که با او رودربایسی دارید مطرح می شود بهتر است بلافاصله جواب ندهید و حتی اگر جواب شما از همان ابتدا هم منفی باشد بهتر از جواب این درخواست را به زمان دیگری موکول کنید. برای مثال می توانید بگویید: "حتما درموردش فکر می کنم و فردا بهت خبر میدم" یا "یه نگاهی به برنامم میندازم و خیلی سریع بهتون خبر می دم". با این روش ، شخص مقابل حتی اگر از طرف شما جواب منفی دریافت کند چندان ناراحت نمی شود چون می داند که حداقل برای درخواست او ارزش قائل شده اید.
 

5
عذرخواهی کنید و درخواستشان را رد کنید.

خیلی دوستانه و محترمانه و در عین حال با لحنی مطمئن:
 

  • ابتدا جمله را با یک عبارت مثبت شروع کنید.

برای مثال: "خیلی خوشحالم که منو دوست خودت دونستی و این درخواستو از من کردی ولی ..." یا "خیلی دوست دارم که انجامش بدم اما ..." یا "خوشحال میشدم اگه می تونستم ..."
 

  • عذرخواهی کنید.

برای مثال: "ببخشید..." یا "عذر خواهی می کنم ..." یا "متاسفانه ..."
 
 

  •  آن درخواست را رد کنید.

برای مثال: " این دفعه نمی تونم کمکی بکنم" یا "امکانپذیر نیست"

6
در صورت تمایل دلیل رد درخواست آنها را بیان کنید.

به هیچ وجه اجباری در این کار وجود ندارد. ممکن است دلیل شما شخصی باشد اما اگر تمایل دارید که به دوست خود یا اعضای خانواده توضیحی بدهید که آن ها را قانع کند بهتر است خیلی مختصر و کوتاه و حقیقی باشد. هرگونه توضیح اضافه ای موضوع را پیچیده می کند. برای مثال: "خیلی دوست داشتم می تونستم انجامش بدم اما متاسفانه از قبل به کس دیگه ای قول داده بودم"
 

7
آرام و خوشرو و در عین حال محکم و ثابت قدم باشید.

متانت و آرامش خود را در کل مکالمه حفظ کنید اما تصمیم خود را تغییر ندهید. حتی اگر برای یک بار چنین رفتاری از شما سر بزند از دید دوستان، همکاران و دیگرانی که از موضوع اطلاع پیدا می کنند شما فردی هستید که در صورت پا فشاری می توان تصمیمتان را تغییر داد و بدتر اینکه آنچه می گویید چندان اعتباری ندارد.

  • از به کار بردن کلماتی مثل "شاید"، "احتمالا"، "فکر نمی کنم"، "حدس میزنم" و کلماتی مشابه که نشاندهنده وجود تردید و تزلزل در تصمیم شما باشد خودداری کنید.
  • هنگام رد کردن درخواست کاملا به چشمان شخص مقابل نگاه کنید و بی آنکه نشانه ای از تردید در چهره شما نمایان باشد درخواست را رد کنید.
  • اگر شخص مقابل روی درخواستش پافشاری کرد، دوباره آنچه را که گفته بودید تکرار کنید اما با کمی تفاوت. برای مثال می توانید در ابتدای جملات قبلی چنین عبارتی اضافه کنید: "همانطوری که قبلا هم گفتم ..."
8
تا جایی که امکان دارد هرچه سریعتر خود را از مکالمه جدا کنید.

بعضی افراد گاهی شرط ادب را فراموش می کنند و به مطرح کردن درخواست خود ادامه می دهند. خیلی راحت از آنها خداحافظی کنید و ضمن آرزوی موفقیت از آنها و از مکالمه جدا شوید.

نکته ها: 
  • اگر رد درخواست از جانب شما باعث ناراحتی فرد مقابل شد آرامش خود را حفظ کنید و در صودت امکان ضمن آرزوی موفقیت محل را ترک کنید. اگر امکان ترک کردن محل وجود ندارد، موضوع را عوض کنید یا به نحوی از آنها تعریف کنید.

  • هنگام رد درخواست یا توضیحی ندهید یا اگر توضیحات یا دلایلی را مطرح می کنید حتما حقیقت داشته باشد. اگر دلایل شما حقیقی نباشند در صورتی که حقیقت برملا شود فرد مقابل بسیار بیشتر از از همان ابتدا توضیحی نشنود از شما ناراحت و نا امید خواهد شد.

  • این روش را چندین بار در مقابل آینه تمرین کنید. اگر بتوانید خودتان را قانع کنید احتمالا قادر به قانع کردن دیگران نیز خواهید بود.