چگونه تخم مرغ سالم را از تخم مرغ خراب تشخیص دهیم؟

Hossein Ghahramani's picture
گردآوری و ترجمه
حسین قهرمانی

اگر از سالم بودن تخم مرغ مطمئن نیستید، ریسک نکنید. در ادامه مطلب با 3 روش متفاوت، تشخیص تخم مرغ سالم را به شما آموزش خواهیم داد.

تست شناوری
1
تخم مرغ را درون یک کاسه آب سرد قرار دهید.

ارتفاع سطح آب کاسه باید بیش از 2 برابر اندازه تخم مرغ باشد. 
 

2
وضعیت شناوری تخم مرغ را بررسی کنید.
 • تخم مرغ "سالم و تازه"، کاملا تا کف ظرف در آب فرو می رود و معمولا کناره هایش با کف ظرف در تماس خواهد بود.
 • تخم مرغ سالم با عمر "1 هفته" تا کف ظرف در آب فرو می رود اما انتهای پهنش کمی به بالا متمایل می شود.
 • تخم مرغ سالم با عمر "3 هفته" در کف ظرف بر روی انتهای کوچکش متعادل و انتهای پهنش به سمت بالا خواهد بود.
 • تخم مرغی که روی سطح آب شناور می شود، "فاسد" است و قابل خوردن نیست.
تست تکان
1
تخم مرغ را در کنار گوش خود نگه دارید.
2
به آرامی تخم مرغ را تکان دهید.
3
به صدای ایجاد شده گوش کنید.
 • اگر هیچگونه صدایی نشنوید، تخم مرغ به احتمال زیاد سالم است.
 • اگر صدای واضح چلپ و چلوپ مانند حرکت زده در میان سفیده را شنیدید، بهتر است تخم مرغ را مصرف نکنید.
تست سفیده و زرده
1
تخم مرغ را روی یک سطح تخت مانند یک بشقاب بشکنید.
2
وضعیت زرده و سفیده را بررسی کنید.
 • اگر زرده حالت کروی داشته باشد و بالا نشسته باشد و سفیده هم نزدیک به اطراف زرده قرار گرفته باشد، تخم مرغ تازه است.
 • اگر زرده کمی نشست کرده باشد و سفیده هم شفاف باشد اما هنوز نزدیک به اطراف زرده قرار گرفته باشد، تخم مرغ چندان تازه نیست، اما قابل خوردن است.
 • اگر زرده حالت تخت داشته باشد و سفیده هم مثل آب حالت روان داشته باشد و در سطح ظرف پخش شده باشد، تخم مرغ خراب است. 
نکته ها: 
 • خوردن تخم مرغ فاسد، بعد از گذشت 6 تا 72 ساعت، باعث حالت تهوع، استفراغ، اسهال و تب می شود.

 • هنگامی که برای تهیه انواع غذا و شیرینی باید ار چندین تخم مرغ استفاده کنید، ابتدا تخم مرغ ها را به صورت تک تک تست کنید، درون یک ظرف جداگانه بشکنید و بعد به بقیه مواد اضافه کنید. یک تخم مرغ فاسد می تواند تمام مواد غذایی را که از قبل آماده کرده بودید، خراب کند. 

 • وجود ذرات خونی در تخم مرغ به معنای فاسد یا خراب بودن تخم مرغ نیست و تنها به دلیل جذب مویرگ های خونی هنگام شکلگیری تخم مرغ ایجاد می شوند. می توانید با اطمینان این تخم مرغ را مصرف کنید و برای اینکه احساس بهتری پیدا کنید، آن ذره خونی را با نوک یک چاقو جدا کنید.

 • ماده سفید رنگ و رشته مانندی که در سفیده تخم مرغ دیده می شود، در واقع برای قرار گرفتن زرده در وسط تخم مرغ ایجاد می شود. وجود این رشته ها نیز به معنی فاسد بودن تخم مرغ نیست و کاملا قابل مصرف است.