روز اول مهد کودک یا مدرسه همیشه برای کودکان و پدر و مادرها با کمی استرس همراه است. به ناگاه کودک خردسال شما باید پا در محیطی نا آشنا بگذارد که با آنچه تا کنون تجربه کرده است بسیار متفاوت است. حس و حالی که نه تنها در اولین حضور کودک در مدرسه بلکه هر سال با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مدارس می تواند دوباره تکرار شود.
پدر بودن مسئولیت بزرگی است. مسئولیت کودکی که به خواست شما پا به این دنیا می گذارد. کودکی که نیاز به مراقبت، توجه و پشتیبانی دارد. اگر هنوز آمادگی پذیرش این مسئولیت بزرگ را در خود نمی بینید و هیچ ایده ای در مورد وظایف یک پدر خوب ندارید، می توانید ویژگی های یک پدر خوب را در ادامه بخوانید.
کابوس های مداوم به این معنی است که کودک شما از چیزی مضطرب یا نگران است. دلیل نگرانی های او ممکن است در دل اتفاقات بیشمار روزانه باشد. در ادامه گام های پیش رو را دنبال کنید تا هم شما هم کودکتان خواب آرامی را تجربه کنید.
اصرار و عادت بچه ها برای خوابیدن در تخت پدر و مادر یکی از آن مشکلاتی است که شاید در ابتدا به چشم نیاید اما با بزرگتر شدن کودک بدل به یک مشکل اساسی برای پدر و مادر خواهد شد. کودک وابستگی شدیدی به پدر و مادر خود پیدا کرده است و روابط بین والدین با مشکل مواجه شده است. برای رهایی از این مشکل در ادامه گام های پیش رو را دنبال کنید.