یکی از حس های خوبی که همه تجربه کرده ایم بوی نان باگت یا نان فانتزی تازه پخته شده است. خوردن نان ساندوچی تازه به تنهایی یا با کمی پنیر یا دیگر مواد غذایی دوست داشتنی این حس خوب را کامل می کند. تجربه ی این حس خوب و پخت نان در خانه چندان که فکر می کنید سخت و زمانبر نیست.