Search form

You are here

فر مایکروویو چگونه غذا را گرم می کند؟

Sat, 08/23/2014 - 15:37

1
0
-1

بدون شک دستگاه مایکروویو یکی از مهمترین اختراعات قرن 20 به شمار می آید. دستگاهی که در کوتاهترین زمان ممکن غذا را برای شما گرم می کند و می پزد.
چندان نباید برایتان عجیب باشد که بدانید فر مایکروویو برای گرم کردن غذا از امواج مایکروویو استفاده می کند. از منظر امواج الکترومغناطیس، امواج مایکروویو در بین امواج رادیویی و امواج مادون قرمز قرار می گیرند. فرکانس موج مورد استفاده معمولا برابر است با 2450 مگاهرتز یا 2.45 گیگاهرتز.
امواج در این بازه فرکانسی خصوصیات جالبی از خود نشان می دهند. این امواج توسط آب، چربی و شکر جذب می شوند و به محض جذب شدن به جنبش اتمی و در نهایت گرما تبدیل می شوند. خصوصیت جالب دیگر این امواج این استکه توسط پلاستیکف شیشه و سرامیک جذب نمی شوند. فلزات امواج مایکروویو را بازتاب می دهند و به همین دلیل دیواره مایکروویو از فلز ساخته می شود.
در روش پخت سنتی، گرم شدن و پخت مواد غذایی با استفاده از هدایت گرمایی صورت می گیرد که می تواند گرمای حاصل از شعله، بخار یا المنت الکتریکی باشد.
اما پخت به روش مایکروویو داستان دیگری دارد؛ امواج مایکرویو هنگام گذر کردن از مواد غذایی، مولکول ها (مخصوصا مایعات و چربی) را به جنبش وا می دارند و باعث گرم شدن هرچه سریعتر غذا می شوند. فاکتور دیگری که در گرم شدن غذا توسط امواج مایکروویو اهمیت دارد، اندازه و شکل ماده غذایی است. امواج مایکروویو نمی توانند بیش از یک یا دو سانتی متر به درون مواد غذایی نفوذ کنند.

منبع: howstuffworks.com

This one is the BEST answer!
Sat, 08/23/2014 - 15:38
star flag
no report flag