حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

5323

مقالات برتر

145

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

41394

تعداد مقالات: 182
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.