حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

4252

مقالات برتر

161

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

47958

تعداد مقالات: 197
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.