حسین قهرمانی

Hossein Ghahramani

سپاس

8829

مقالات برتر

161

پاسخ های برگزیده

0

پاسخ های برتر

0

48684

تعداد مقالات: 197
تعداد پاسخ ها: 0
مدیر سایت

دهه

60
شیراز
آدرس وبلاگ/وبسایت:

علاقه مندی:

!
با مشخص کردن بخش علاقه مندی های پروفایل کاربری، علاوه بر افزودن 50 امتیاز به مجموع امتیازات، پرسش های مرتبط با علاقه مندی های خود را نیز می توانید در این قسمت مشاهده کنید.